Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-08T14:48:53+02:00
A)M(masa) Cl₂= 2 × 35,5g/mol = 71g/mol

b)M P₄ = 4 × 31g/mol= 124g/mol

c)M KBr = 39g/mol + 80g/mol = 119g/mol

d)M H₂S =2 × 1g/mol + 32g/mol= 34g/mol

e) NH₃ =14g/mol + 3×1g/mol= 17g/mol

f)M Na₂SO₄ = 2× 23g/mol + 32g/mol + 4× 16g/mol= 142g/mol

g)M (NH₄)₂CO₃= 4× 14g/mol + 4× 1g/mol +12g/mol + 3× 16g/mol = 120g/mol

h)M Mg₃(PO₄)₂ = 3× 24g/mol + 2× 31g/mol + 8× 16g/mol= 262g/mol

i)M MgO =24g/mol + 16g/mol= 40g/mol

j)M NaF =23g/mol + 19g/mol= 42g/mol

k)M CaO = 40g/mol + 16g/mol= 56g/mol

l)M H₂SO₄=2× 1g/mol + 32g/mol + 4× 16g/mol= 98g/mol
  • unco
  • Początkujący
2010-04-08T14:57:32+02:00
MCl2= 2*35u=70u
mP4=4*31u=124u
mKBr=40u+80u=120u
mH2S=2*1u+32U=34u
mNH3=14u+3*1u=17u
mNa2So4=2*23u+32u+4*16u=142u
m(NH4)2CO3=(14u+4*1u)*2+12u+3*16u=28u+8u+12u+48u=96u
mMg3(PO4)2=3*24u+(31u+4*16u)*2=72u+62u+128u=262u
mMgO=24u+16u=40u
mNaF=23u+19u=42u
mCaO=40u+16u=56u
mH2SO4=2*1u+32u+4*16u=98u