Odpowiedzi

2009-11-02T20:54:57+01:00
PRZYKŁADY ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA

Jednak prawne gwarancje ochrony praw człowieka często już nie wystarczają. Zbyt często mamy obecnie do czynienia z ich łamaniem. We wszystkich krajach na świecie możemy zaobserwować różne przykłady łamania praw człowieka. Świadczą o tym sprawy związane z konfliktem bałkańskim, z wojna domowa w Rwandzie, brutalnym traktowaniu więźniów w Chinach, Turcji, Brazylii i innych krajach. O przestrzeganiu tych praw w danym kraju decyduje system prawny państwa, ale również system norm etycznych. Prawa tylko będą traktowane poważnie, jeżeli w danym społeczeństwie godność i życie człowieka znajdą się na szczecie hierarchii wartości. Nie prowadzi się żadnych statystyk, co do tego, na jakim kontynencie najczęściej łamane są prawa człowieka, ponieważ prawa te są łamane według różnych wzorów, inaczej są łamane w Chinach a inaczej w Stanach Zjednoczonych. I jednocześnie oprawca nigdy nie mówi, że przestanie łamać pod jakakolwiek presją. Prawa człowieka najczęściej są łamane w państwach o ustroju totalitarnym oraz autorytarnym. W Polsce nieprzestrzeganie tych podstawowych praw następuje często przez policję. Często stosuje ona przemoc wobec obywateli państwa, częściej niż jest to konieczne.
61 4 61
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T20:55:54+01:00
-Zmuszanie do ujawniania własnych dochodów.
-Zmuszanie do nieodpłatnych świadczeń, takich jak praca przymusowa, służba wojskowa.
-Brak równości wobec prawa przez istnienie immunitetów, co jest kompletnie nieuzasadnionym różnicowaniem ludzi.
-Brak możliwości dokonania darowizny bez ponoszenia od niej wymuszonych opłat.
-Możliwość ograniczenia praw i swobód obywatelskich decyzją rządu.
20 2 20