Do wazonu w kształcie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego wlano 0,6l wody. Do jakiej wysokości sięga woda w wazonie jeżeli krawedz podstawy naczynia ma długośc 10 cm. Wynik zaokrąglij z dokładnościa do jednego cm. (przyjmij √3=1,73)

1

Odpowiedzi

2010-04-08T14:56:33+02:00
A - krawędź podstawy = 10 cm
w podstawie jest trójkąt równoboczny
h - wysokość trójkąta równobocznego = a√3/2
Pp - pole podstawy = ah/2 = a²√3/4 = 10²√3/4 = 100√3/4 = 25√3 cm²
V - objętość wody w wazonie = 0,6 l = 0,6 dm³ = 600 cm³
H - wysokość wody w wazonie = V/Pp = 600/25√3 = 24/√3 = 24/1,73 = 13,87 cm
= 14 cm
odp
woda sięga do wysokości 14 cm
1 5 1