W pewnym niewielkim przedziale czasu na spadającą kroplę deszczu działają siły: ciężkości oraz oporu powietrza o wartościach odpowiednio równych Fc=0,1N i F0=0,02N.
Przedstaw na rysunku wektory wymienionych sił działających na kroplę deszczu oraz narysuj wektor siły wypadkowej. Napisz z jakim przyspieszeniem spadałaby ta kropla w próżni. Odpowiedź uzasadnij.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T14:56:16+02:00
Dane:
Fc = 0,1 N
Fo = 0,02N

siła wypadkowa jest równa:
Fw = Fc - Fo = 0,1N - 0,02N = 0,08N
skorzystamy z drugiej zasady dynamiki by wyznaczyć jej masę:
Fc = m*a
a to w tym przypadku g - czyli przyspieszenie ziemskie
m = Fc/g = 0,1N/(10m/s²) = 0,01 g

w próżni kropla spadałaby ruchem jednostajnie przyspieszonym. Uzasadnienie: nie działałyby wtedy siły oporu, zatem Fo = 0
przyspieszenie równe byłoby przyspieszeniu ziemskiemu


2 5 2