Z miasta wyruszył samochód i jechał ze stałą szybkością V1=72km/h. Po upływie jednej godziny z tego samego miejsca wyruszył motocykl, który jechał ze stałą szybkością V2=90 km/h. Po jakim czasie od chwili wyruszenia samochodu dogonił go motocykl? Jaką drogę pokonają pojazdy do tego momentu?

3

Odpowiedzi

2009-11-02T20:59:44+01:00
Prosta metoda dodawania drogi
Pierwsza godzina
A- 72km
M- 0km
Druga godzina
A- 144km
M- 90km
Trzecia godzina
A- 216km
M- 180km
Czwarta godzina
A- 288km
M- 270km
Piąta godzina
A- 360km
M- 360km
5 3 5
2009-11-02T21:02:11+01:00
Z miasta wyruszył samochód i jechał ze stałą szybkością V1=72km/h. Po upływie jednej godziny z tego samego miejsca wyruszył motocykl, który jechał ze stałą szybkością V2=90 km/h. Po jakim czasie od chwili wyruszenia samochodu dogonił go motocykl? Jaką drogę pokonają pojazdy do tego momentu?
najprościej zauważyć, że przez tę godzinę różnicy motocyklista ma do nadrobienia 72km, a jedzie tylko 18 km/h szybciej, a więc
t=72/18=4h, gdzie t-czas
S=vt=90km/h*4h=360km
Odp. Dogoni go po 4 h , pokonają drogę 360 km
4 3 4
2009-11-02T21:51:14+01:00
V1=72km/h
v2=90km/h
v1-v2=90-72=18
t=72km/18=4
s=4h*90km/h=360km
5 3 5