1. Omów przyczyny podziału chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie.
2. Przedstaw etapy rozwoju państwa franków.
3. Opowiedz o osiągnięciach Karola Wielkiego
4. Opisz przebieg normańskiej ekspansji w Europie
5. określ w jaki sposób kształtowały się państwa słowian
6.podaj przyczyny konfliktu o inwestyture pomiędzy papiestwem a cesarstwem.
7. wymień podobieństwa i różnice między cesarstwem Karola Wielkiego i cesarstwem ottonów

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T17:26:35+02:00
Mam tylko do 4 pytanie :***

Omów przyczyny podziału chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie- zwierzchnikim kościoła katolickiego jest papiez a prawosławnego patriacha u nas msze odprawia ksiądz a u nich pop nasz kościół to kosciół a ich to cerkiew wyznawcy cerkjkwi to mózułomanie wieżą w jednego boga allaha i dlatego zostało to powiedzlone

Przedstaw etapy rozwoju państwa franków.-
Frankowie osiedlili się na terenie Galii, a ich dowódcą był Chlodwig. w roku 496 przyjęli chrześcijaństwo. dzięki temu mieli mniej wrogów, i zaliczała się w krąg państw chrześcijańskich, dzięki czemu uzyskali przychylność papieża. potomkami Chlodwiga byli Merongowie, w póżniejszych czasach królem Franków został Karol Wielki, który wprowadził dużo zmian w państwie., dzięki czemu państwofranków zostało potegą świata średniowiecznego.
Krucjaty:
odbyło się 7 krucjat. trwały od 1096 do 1291 roku. odbywały się one co 30, 40 lat. podczas krucjat powstawały zakony Krzyżackie , templarniuszy. 1212 roku odbyła się nieudana krucjata dziecięca, w której uczestniczyły dzieci do 7 roku życia.
Państwo Karola Wilkiego a Ottona;
Panstwo kw rozpadło się na 3 części. pierwszym elekcyjnym królem w państwie ottonów był Konrad Frankoński;)

Opowiedz o osiągnięciach Karola Wielkiego- Wprowadził brak oddawania dziesięcin.Wprowadził srebną monetę-denar.Nakazał ujednolicić miary i wagi.Powiększył obszary swojego państwa.Stworzył okręgi zwane hrabstwami którymi rządzili hrabiowie.Stworzył marchie.

Opisz przebieg normańskiej ekspansji w Europie-
Ekspansja Normańska w Europie rozwijała się trzema nurtami:
1. Normanowie duńscy atakowali wybrzeża zachodniej Słowiańszczyzny, Niemiec i Francji.
2. W XI w. Normanowie z Normandii opanowali m.in. południową Italię i Sycylię oraz Anglię, wypierając stamtąd Arabów i Bizantyjczyków.
3. W połowie XI wieku dotarli też do Islandii, Grenlandii i Ameryki Północnej.
33 3 33