Wilk na ogół porusza się powoli,z prędkościom 8 km/godz. Jednak uciekając lub polując może przez krótki okres czasu ( do 5 minut )biec z prędkością ok.
85 km/godz.
a) ile czasu potrzebuje wilk na pokonanie zwykłym tempem 10 km ?
b) jaką drogę pokona wilk w czasie 20 minut poruszając się zwykłym tempem ?
c) jaką drogę pokona wilk w czasie 2 minut najszybszego biegu ?
d) o ile dłuższą trasę pokona w ciągu 5 minut wilk biegnąc,zamiast poruszając się ze swoją zwykłą prędkością?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T21:13:51+01:00
A) 8km - 60min
10km - x
x=10*60/8 min
x=75min

1h=60min
75min=1,25h
Odp:Wilk na pokonanie 10km w zwykłym tempie potrzebuje 1,25h.

b) 20min=1/3h
8000m*1/3≈2667m

8km=8000m
2667m≈2,7km
Odp:Wilk poruszając się zwykłym tempem w ciągu 20 minut pokona drogę 2,7km.

c) 85km - 60min
x - 2min
x=85*2/60 km
x≈2,8 km
Odp: W czasie 2 minut najszybszego biegu wilk pokona 2,8 km.

d) 85km - 60min
x - 5min
x=85*5/60 km
x≈7km

8km - 60min
y - 5min
y=8*5/60 km
y≈0,7 km

7km-0,7km=6,3km

Odp:W ciągu 5 minut wilk biegnąc,zamiast poruszając się ze swoją zwykłą prędkością pokona trasę dłuższą o 6,3km.

1 5 1
2009-11-02T21:15:46+01:00
A) 8km/h
2km/15min
10:2=5
5*15min= 75min= 1h 15 min
b) 8km/60min
60:20= 3
8:3=2,6 km
c) 85km/60min
60:2=30
85:30=2,8km
d) 85km/60min
60:5= 12
85:12= 7,1 km/ 5min
8km/60min
60:5= 12
8:12= 0,6 km

7,1- 0,6= 6,5 km