1.Czy według Ciebie testament Krzywoustego spełnił oczekiwania władcy? Uzasadnij odpowiedź.
2.Wymień tereny, na których zostało zorganizowane państwo krzyżackie.Wyjaśnij, w jaki sposób tereny te dostały się w posiadanie zakonu krzyżackiego.


Pomóżcie pliss:)

1

Odpowiedzi

2010-04-08T15:11:31+02:00
1)Testamente Krzywoustego nie spełnił oczekiwań ustawodawcy. Nie uchronił po jego śmierci kraju przed walkami wewnętrznymi
2)Państwo Krzyżackie powstało na terenach zamieszkałych przez Prusów. Tereny na wschód od Wisły, przez dzisiejsze Mazury, Półwysep Sambijski, aż po Żmudź.
Do końca XIII wieku Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie dokonał krwawego ich podboju.
33 4 33