Odpowiedzi

2010-04-08T14:57:47+02:00
R= 3cm
d= 6cm

teraz korzystamy z zależności trójkąta o kątach 30o, 60o, 90o.
i stąd mamy, że H =6√3cm

Pc=2πr(r+h)
Pc=2π*3cm(3cm+6√3cm)
Pc=6πcm(3cm+6√3cm)
Pc=18πcm²+36√3πcm²

V=πr²*H
V=π*(3cm)²*6√3cm
V=54√3πcm³
2010-04-08T15:02:33+02:00
R = 3 cm - promień walca
α = 60⁰ - miara kata nachylenia przekątnej przekroju osiowego
walca do jego podstawy
h - wysokość tego walca
mamy
tg α = h /(2r) ---> h = 2r* tg α = 2*3 cm *√3 = 6√3 cm

Wysokość walca można też wyznaczyć jako wysokość trójkąta
równobocznego o bokach mających 12 cm długości.
V =objętość walca
V = Pp *h = π r² *h = π *(3 cm)²*6√3 cm = 54√3 π cm³
Pc - pole powierzchni całkowitej walca
Pc = 2Pp + Pb = 2*π r² + 2 π r h = 2*π (3cm)² + 2 π*3cm *6√3cm =
= 18 π cm² + 36√3 π cm² = 18 π *(1 + 2√3) cm².