Odpowiedzi

2010-04-08T14:56:54+02:00
Smoking in public places should be prohibited because these polluters tobacco is harmful to the environment. The second reason is a threat to people who do not burn and kept in a room with a smoker because the inhalation of smoke is worse than just smoking. Thirdly, are no place for smokers where they can smoke without disturbing the others.

po polsku

palenie papierosów w miejscach publicznych powinno być zabronione ponieważ tytoń z tych trucicieli jest szkodliwy dla środowiska. Drugim powodem jest zagrożenie dla osób które nie palą a przebywają w pomieszczeniu z palaczem bo wdychanie tego dymu jest gorsze niż samo palenie. Po trzecie są już miejsca dla palaczy w których mogą sobie zapalić nie przeszkadzając innym.
2010-04-08T14:59:50+02:00
Palenie powinno być zabronione w miejscach publicznych. przede wszystkim dlatego że niszczy środowisko. Też dlatego bo są ludzie którzy chorują na alergie nie nie mogą wdychać dymu papierosów bo szkodzi im to na zdrowiu. Albo dlatego że jak małe dzieci widzą że dorosły pali to uczą się od niego bo myśli że to dobrze!!! Ale dym papierosowy powiększa też dziurę ozonową.

Smoking should be banned in public places. primarily because it destroys the environment. Another reason is because people who do not suffer from allergies can not breathe cigarette smoke because it harms their health. Or because they like a little child can see that adult smoking is learning from him because he thinks that is good! But cigarette smoke also increases the ozone hole.

Tylko tyle wymysliłam, może być??;)
2010-04-08T15:01:08+02:00
Cigarette smoking is very harmful to both you and your loved ones. Causes many serious illnesses, which may even lead to death. Burning can also be put on the disease and their loved ones, even unconsciously. Addiction is also very expensive for a lot of money goes to him. Are you sure it pays to start smoking at all?

mam nadzieję że pomogłam :)
1 1 1