Substancje i ich przemiany
[ w całym teście / oznacza kreskę ułamkową ]
w zadaniach 1-10 zaznacz jedną poprawną odpowiedź

1. Wskaż zestaw, w którego skład wchodzą wyłącznie związki chemiczne.
A. tlenek magnezu, woda, siarka, chlorowód
B. potas, wodór, ołów, mangan
C. amoniak, tlenek sodu, woda, tlenek magnezu
D. miedź, siarkowód, argon, tlen

2. Wskaż zestaw symboli chemicznych zawierających tylko symbole chemiczne metali.
A. K, Ca, S, Fe, P
B. Na, Mg, Cu, Pb, Zn
C. Ba, Sn, C, Cl, Hg
D. N, Ne, S, P, Cl

3. Zakreśl właściwości fizyczne siarki.
A. substancja o stałym stanie skupienia i żółtej barwie, nierozpuszczalna w wodzie
B. substancja bezbarwna, o stałym stanie skupienia i charakterystycznym zapachu
C. gaz o barwie żółtej, splalający się niebieskim płomieniem
D. substancja rozpuszczalna w wodzie, o charakterystycznym zapachu, spalająca się w powietrzu

4. Zaznacz właściwe dokończenia zdania.
Gęstość powietrza substancji wynosi 8 gm/ cm³. Oznacza to, że
A. 1 cm³ tej substancji ma masę 2 g.
B. 8 cm³ tej substancji ma masę 1 g.
C. 1 cm³ tej substancji ma masę 8 g.
D. 1 cm³ tej substancji ma masę 1 g.

5. Zaznacz zestaw, w którym podano tylko przykłady zjawisk fiycznych:
A. stapianie parafiny, rozciąganie gumy, spalanie węgla
B. spalanie siarki, rdzewienie żelaza, kwaśnienie mleka
C. spalanie stearyny, rozdrabnianie cukru, zamarzanie wody
D. krzepnięcie wody, rozcieranie grudki soli, stapianie wosku

6. Wskaż przykłady mieszaniny niejednorodnej i poprawny sposób rodzielania jej na składniki.
A. sól rozpuszczona w wodzie / sedymentacja
B. piasek w wodzie / dekantacja
C. mąka w wodzie / użycie rozdzielacza
D. cukier rozpuszczony w wodzie / sączenie

7. Zaznacz zapis słowny reakcji wymiany
A. miedź + tlen → tlenek miedzi(II)
B. tlenek miedzi(II) + wodór → miedź + woda
C. tlenek azotu(I) → azot + tlen
D. tlen + węgiel → tlenek węgla (IV)

8. Wskaż określenia opisujące właściwości wodoru: gęstość względem powietrza, rozpuszczalność w wodzie, palność.
A. większa, dobra, palny
B. mniejsza, dobra, niepalny
C. mniejsza, słaba, palny
D. większa, słaba, palny

9. Zaznacz grupę substancji zawierającą produkty reakcji chemicznej przedstawionej zapisem słownym:
tlenek glinu + węgiel → glin + tlenek węgla(IV)
A. tlenek glinu, węgiel
B. glin, tlenek węgla(IV), tlenek glinu, węgiel
C. węgiel, glin
D. glin, tlenek węgla(IV)

10. Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Powietrze jest
A. mieszaniną jednorodną o stałej zawartości pary wodnej i tlenu.
B. mieszaniną niejednorodną o stałej zawartości tlenku węgla(IV) i pary wodnej.
C. mieszaniną jednorodną gazów, o stałej zawartości azotu i tlenu.
D. mieszaniną niejednorodną gazów, o stałej zawartości azotu i tlenu.

11. Podaj zapis słowny reakcji analizy tlenku rtęci(II).
Zaznacz pierwiastki i związki chemiczne oraz substraty u produkty tej reakcji chemicznej.
......................................................................................................................................

12. W trzech probówkach znajdują się gazy: tlen, wodór i tlenek węgla(IV).
Napisz, jak sprawdzisz doświadczalnie, w której probówce znajduje się dany gaz.
Do probówek ................................................................................................... .
Tlen jest w probówce ............................................................................................ ,
a tlenek węgla(IV) jest w tej probówce ..................................................................................... .
Wodór znajduje się w probówce, w której ............................................................................. .

13. Oblicz masę tlenu znajdującą się w pomieszczeniu 3 m x 4 m x 3 m.
Przyjmij gęstość tlenu 1, 309 g/dm³. Wynik wyraź w kilogramach.
..............................................................
..............................................................
..............................................................
[mają być dane i szukane]
Odpowiedź: ..................................................................

14. Napisz, na czym polega rdzewienie. Podaj trzy sposoby zabezpieczenia przed tym procesem.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

15. Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek. Podaj zapis słowny przebiegu reakcji chemicznej z doświadczenia zatytułowanego " Spalanie siarki w tlenie ".
Obserwacje: ....................................................................
Wniosek: ........................................................................
Zapis słowny przebiegu reakcji chemicznej: ......................................................

[ obrazek do zadania w załączniku ]

Proszę o poprawne odpowiedzi !
Pilne !
Błędne i głupie odpowiedzi zgłaszam jako spam !

:))

1
Komentarz został usunięty
grupa a
Komentarz został usunięty
Macie grupę b ?
Z jakiego to jest roku?

Odpowiedzi

2013-06-21T09:30:51+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1 ... C) amoniak, tlenek sodu, woda, tlenek magnezu
2 ... B) Na, Mg, Cu, Pb, Zn
3 ... A) substancja o stałym stanie skupienia i żółtej barwie, nierozpuszczalna w wodzie
4 ... C) 1 cm³ tej substancji ma masę 8 g.
5 ... D) krzepnięcie wody, rozcieranie grudki soli, stapianie wosku
6 ... B) piasek w wodzie / dekantacja
7 ... B) tlenek miedzi(II) + wodór ---> miedź + woda
8 ... C) mniejsza, słaba, palny
9 ... D) glin, tlenek węgla(IV)
10 ... C. mieszaniną jednorodną gazów, o stałej zawartości azotu i tlenu.
11 ... tlenek rtęci(II) ---> rtęć + tlen
Pierwiastki: rtęć, tlen
Związki chemiczne: tlenek rtęci(II)
Substraty: tlenek rtęci(II)
Produkty: rtęć, tlen
12.
Do probówek przykładam tlące się łuczywko
Tlen jest w probówce, w której łuczywko się zapala
Tlenek węgla(IV) jest w tej probówce, w której łuczywko gaśnie
Wodór znajduje się w probówce, w której można usłyszeć charakterystyczny "trzask"
13.
v=3m*4m*3m=36m3
36m3 powietrza --- 100%
xm3 tlenu ----------- 20%
x = 7,2,3 tlenu

v=7,2m3
d=1,309g/dm3=1.309kg/m3
m=v*d
m = 9,43kg tlenu
14
Rdzewienie / korozja jest to proces prowadzący do zniszczenia powierzchni np. metalu przez zewnętrzne czynniki atmosferyczne.
Metody zapobiegania:
- galwaniczne powłoki ochronne, typu niklowanie, chromowanie
- farby antykorozyjne
- smarowanie
- powlekanie tworzywami sztucznymi
15
Żółta siarka spala się jasnym płomieniem. Powstają białe opary "dymu"
Powstał gaz - tlenek siarki(IV)
siarka + tlen ---> tlenek siarki(IV)

88 4 88
I jak? Ktoś coś?
Zadanie 8 jest źle sprawdziłam w podręczniku
13 źle..
w 13 zła końcowa odpowiedz według mnie powinno być 9,896 kg
1 jest żle :) powinno być B