Odpowiedzi

2010-04-08T15:14:42+02:00
Słuszne:
"Jeśli budowniczy wybudował komuś dom, a dzieła swego nie wykonał trwale i dom, który wybudował, zawali się i zabije właściciela, budowniczy ten poniesie karę śmierci."
To prawo wydaje mi się słuszne, ponieważ zmusza obywateli do sumiennego wykonywania prac, których się podejmują. Budowniczy jest winny śmierci mieszkańca, więc również ponosi śmierć.

Zbyt surowe:
§ 22 Jeśli obywatel rabunku dokonał i został złapany, człowiek ten zostanie zabity.
lub
§ 1 Jeśli ktoś kogoś oskarżył i rzucił nań podejrzenie o zabójstwo, zaś tego mu nie udowodnił, ten, kto go oskarżył, poniesie karę śmierci.
-W obu przypadkach kara jest niewspółmierna do winy. Śmierć jest karą ostateczną i nieodwołalną, a gdy używana jest wobec drobnych złodziejaszków czy kłamców, jest niewątpliwie karą zbyt srogą.

Niezgodne z moimi przekonaniami:
"§ 282 Jeśli niewolnik powie swemu panu: Nie jesteś moim panem, zaś pan dowiedzie mu, że jest jego niewolnikiem, jego pan utnie mu ucho."
- uważam, że niewolnictwo samo w sobie jest zawsze krzywdzące i niesprawiedliwe. Człowiek nie powinien być całkowicie zależny od innego człowieka, bo rodzi to skłonności sadystyczne. Jak mawiał Lord John Acton "wszelka władza prowadzi do zepsucia, a władza absolutna psuje absolutnie.”
21 4 21