Odpowiedzi

2010-04-08T15:10:38+02:00
Po polsku:
Był to piękny dzień nigdy go nie zapomnę. Wstałam rano jeszcze dobrze nie widziałam poszłam się umyć bo budziła mnie mama. Jak umyłam się i ubrałam mama mówi chodź na śniadanie więc poszłam jedliśmy te śniadanie i tata był coś dziwny i mama też. Po śniadaniu poszłam do siebie potem tata woła mnie i siostre czy chcemy z nim jechać do miasta coś załatwić ja pojechałam ale siostra nie bo chciała pogadać z mamą czemu jest taka dziwna nic jej nie powiedziała potem przyjechałam razem z tata a rodzice nas wołaja i mówią tak o, wyjazdach i tata mówi że jedziemy do Włoch był to mój naj piękniejszy dzień w cały moim życiu
Po angielsku:
He was a beautiful day never forget. I woke up the morning I have not seen yet well I went to wash up because my mother raised me. As I washed and dressed mom says go for breakfast so I went and ate the breakfast was something strange dad and mom too. After breakfast I went to him and then she calls me dad and sister if you want to go with him to the city do something but I went because my sister did not want to talk with my mom so it is so strange it has not said anything then I came along with dad and the parents are calling us and say so o, trips and dad said we were going to Italy was my most beautiful day in my entire life
7 3 7