Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T15:57:30+02:00
D) CuSO4 strzałka nad nią H2O --> Cu(2+) + SO4(2-)
e) K2S strzałka nad nią H2O --> 2K(+) + S(2-)
f) Na3PO4 strzałka nad nią H2O --> 3Na(+) + PO4(3-)
g) Li2CO3 strzałka nad nią H2O --> 2Li(+) + CO3(2-)
h) Cr2(SO3)3 strzałka nad nią H2O --> 2Cr(3+) + 3SO3(2-)
i) FeBr3 strzałka nad nią H2O --> Fe(3+) + 3Br(-)
j) AlI3 strzałka nad nią H2O --> Al(3+) + 3I(-)
k) Ni2(SO4)3 strzałka nad nią H2O --> 2Ni(3+) + 3SO4(2-)
l) KMnO4 strzałka nad nią H2O --> K(+) + MnO4(-)
5 4 5