Odpowiedzi

2010-04-09T09:20:02+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Korzystam z prawa Gay-Lussaca, które mówi że stosunki objętościowe można zapisać jako stosunki molowe reagentów biorących udział w reakcji.
Bilansuję więc poniższą reakcję
2CxHy + 7 O2---->4CO2 + H2O

Po zbilansowaniu i dobraniu wspólczynników ma postać
2C2H6 + 7 O2---->4CO2 + 6H2O

Tym węglodorem jest ETAN--C2H6
6 3 6