Wybierz jedną z postaci Emilia Plater, Jan Heryk Dąbrowski, Józef Bem
i zbierz o niej jak najwięcej wiadomości.
Skorzystaj z encyklopedii, słowników lub innych źródeł.Napisz, dlaczego wybrana
przez ciebie postać historyczna jest uważana za wzór patriotyzmu i poświęcenia
dla ojczyzny. Zadanie możesz wykonać także w formie wywiadu z wybraną postacią historyczną.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T08:32:03+02:00
Emilia Plater

Data urodzenia: 13 listopada 1806
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci: 23 grudnia 1831
Miejsce śmierci: Justianowo
Rodzice:
Ojciec Franciszek Ksawery Plater
Matka Anna von der Mohl


Emila plater uważana za wzór patriotyzmu, ponieważ na czele swojej kompanii zdobyła Rosienie, ubezpieczając tym samym flankę całej operacji. Reorganizowane resztki 25. pułku, eskortujące wozy z zaopatrzeniem dla armii Giełguda wpadły następnie w zasadzkę pod Szawlami i tylko cudem uniknęły rozbicia. Emilia wykazać miała się tam szczególnym męstwem i odwagą - 9 lipca .Kiedy ten ostatni postanowił złożyć broń i przekroczyć granicę Prus Wschodnich oświadczyła: "Lepiej byłoby umrzeć, niż skończyć takim upokorzeniem.,, W celu kontynuowania walki postanowiła wraz z Raszanowiczówną i kuzynem Cezarym Platerem przedostać się do Warszawy.Przez dziesięć dni w przebraniu chłopskim Platerówna i jej towarzysze szli do Królestwa, ukrywając się po lasach, prowadzeni przez wieśniaka Żmudzina. Trudy wędrówki - zmęczenie, głód, bezsenność - okazały się jednak ponad siły fizyczne Emilii. Paliła ją gorączka, zemdloną z wyczerpania Cezary i Maria zanieśli do wiejskiej chaty już w Augustowskiem. Cezary Plater udał się w dalszą drogę do Warszawy. Emilia i Maria znalazły schronienie w gościnnym dworze Ignacego Abłamowicza w Justianowie w pow. sejneńskim. Mimo że była kobietą nie brakowało jej męstwa i odwagi .
1 3 1