Odpowiedzi

2010-04-08T15:11:27+02:00
F - jedna siła = 180 N
Q - druga siła = 60 N
a - przyspieszenie = 0,5 m/s²
F1 - siła wypadkowa = F - Q = 180 N - 60 N = 120 N
F1 = ma
m(masa ciała) = F1/a = 120/0,5 = 240 kg
odp
m - masa ciała = 240 kg
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T15:11:44+02:00
Dane:
a = 0,5 [m/s²]
F =180N
Q=60 N
Rozw.:
Fw = F - Q = 180 N - 60 N = 120 N
Fw = m × a
m = Fw / a = 120 N/ 0,5 [m/s²] = 240 kg