Odpowiedzi

2010-04-08T18:58:49+02:00
Australia leży w klimacie zwrotnikowym, charakteryzującym się średnią roczną temperaturą powietrza powyżej 20 stopni C, średnią temperaturą najchłodniejszego miesiąca powyżej 10 stopni C, dużymi dobowymi amplitudami temperatur, opadami przeważającymi głównie w lecie (w klimatach suchych niewielkie lub ich brak).
Strefa jest zróżnicowana, ponieważ na obszarze Australii oddziałują trzy typy klimatu:
-wilgotny (morski)-zimy ciepłe z mniejszą ilością opadów, duże opady letnie związane z częstym napływem morskich mas powietrza (1000-2000 mm)-wschodnie wybrzeże Australii z południową częścią Wielkich Gór Wododziałowych
-kontynentalny pośredni i suchy-duże dobowe amplitudy temperatur, małe opady, głównie letnie-zachodnia Australia
-wybitnie suchy-duże dobowe amplitudy temperatur, brak opadów, ewentualne gwałtowne opady letnie-centralna Australia