Odpowiedzi

2010-04-08T15:46:26+02:00
Przyczyny powstania Związku Hanzeatyckiego składają się z kilku elementów

1) W XII wieku Europa wychodziła właśnie z epokinajazdów Normanów, które przez kilka stuleci skutecznie paraliżowały dalekosiężną wymianę handlową, pozwalając na istnienie jedynie lokalnych ośrodków handlu. Stopniowe osiadanie Normanów na lądzie oraz założenie przez nich chrześcijańskich królestw feudalnych sprzyjało ożywieniu handlu i zainteresowaniu kupców Skandynawią i Europą Środkowo-wschodnią.Niezbędnie stały się centra handlu, a także pośrednicy.


2)Drugim elementem jest zjawisko rozdrobnienia feudalnego i zwalniania miast z jurysdykcji władców. Dzięki temu mogły swobodnie rozwijać działalność handlową, często bezkonieczności odprowadzania trybutu monarchom.3) Trzecim czynnikiem była ekspansja osadnictwa niemieckiego na wschód. W większości głównych miast Europy Środkowej znaczną część ludności stanowili Niemcy, co naturalnie doprowadziło do zainteresowania handlem z Cesarstwem. Ponadto,walki z poganami, prowadzone przez panujące nad południowym wybrzeżem Bałtyku Zakony Krzyżacki w Prusach i Kawalerów Mieczowych w Inflantach,zmuszały do nawiązania kontaktów handlowych pomiędzy Królewcem, Rygą i Rewelem a Zachodem.

Wszystkie te okoliczności sprawiły, że Hanza wpasowała się idealnie w pustkę, stając się naturalnym ośrodkiem pośrednictwa i wymiany.
2 5 2