Odpowiedzi

2010-04-08T15:11:15+02:00
Najpierw musimy ogrzać lód do temp. 0C
Ciepło właściwe lodu wynosi 2100 J/(C*kg)
Wzór na obliczenie ilości energii potrzebnej do ogrzania ciała to
Q=c*m*t
Q=ilość energii
c=ciepło właściwe
m=masa
t=zmiana temperatury
A więc podstawiamy do wzoru
Q=2100J/(C*kg)*2kg*2C=8400J
Teraz musimy obliczyć ile ciepła odda lód podczas topnienia
Ciepło topnienia lodu to 335000J/kg
Więc 2kg lodu oddadzą 670000J ciepła
Teraz sumujemy oba wyniki i otrzymujemy odpowiedź.
670000J + 8400J = 678400J = 678,4kJ
chyba tak