1. Jaki jest związek pomiędzy indukcją magnetyczną a natężeniem pola magnetycznego.
2. Co to jest przenikalność magnetyczna (bezwzględna i względna).
3. Jak dzielimy ciała ze względu na przenikalność magnetyczną, scharakteryzuj je.

1

Odpowiedzi

2009-11-03T09:51:41+01:00
Między indukcją magnetyczną B a natężeniem pola magnetycznego H zachodzi relacja:
gdzie
– przenikalność magnetyczna ośrodka, wyrażona w henrach na metr.
W ogólnym przypadku przenikalność magnetyczna jest tensorem, a w przypadku materiałów liniowych liczbą (skalarem). Dla ośrodków nieliniowych przenikalność magnetyczna nie jest stałą lecz funkcją, a w przypadku niektórych materiałów ma histerezę.

Przenikalność magnetyczna jest to wielkość określająca zdolność danego materiału (ośrodka) do zmiany indukcji magnetycznej pod wpływem natężenia pola magnetycznego.
Przenikalność magnetyczna bezwzględna próżni, zgodnie z danymi opublikowanymi w 2002 roku przez Komitet Danych dla Nauki i Techniki (CODATA), jest skalarem, który oznacza się symbolem μ0