Proszę o przetłumaczenie tekstu :

I went to school for two years and then I went to work in a mine. Our school was not a very nice place. My teacher was very strict. He had a lonane and hit us hard on our hands when we didn`t listen. We learnt things by heart we repeated again and again what our teacher said. There were different doors for girls and boys and we couldn`t sit together. Working in the mine was hard and dengerous but I earned money for my family. The air was very bad and the only light was from a candle


2

Odpowiedzi

2010-04-08T15:14:30+02:00
Chodziłem do szkoły przez 2 lata i później poszedłem do pracy jako górnik. Nasza szkoła nie była miłym miejscem. Mój nauczyciel był srogi. On miał coś i uderzał nas ręką gdy go nie słuchaliśmy. Uczyliśmy się rzeczy na pamięć i powtarzaliśmy to co powiedział nasz nauczyciel. Tam były różne wejścia dla chłopaków i dla dziewczyn więc nie mogliśmy siedzieć razem. Praca w kopalni była ciężka i niebezpieczna ale zarabiałem pieniądze na moją rodzinę. Powietrze było nieprzyjemne a jedyne światło to światło z latarki.
1 5 1
2010-04-08T15:15:25+02:00
Chodziłem do szkoły przez dwa lata a następnie poszedłem do pracy w kopalni. Nasza szkoła nie była bardzo miłym miejscem. Mój nauczyciel był bardzo surowy. Miał lonane i uderzać nas mocno na naszych rękach kiedy my nie słuchalismy. Nauczyliśmy się na pamięć spraw powtórzyliśmy na okrągło co nasz nauczyciel powiedział. Tam inne drzwi dla dziewczyn i chłopcy i my byliśmy niezadowolen, że nie siadzimy razem. Pracowanie w kopalni było twarde i niebezpieczne ale zarabiałem pieniądz dla swojej rodziny. Powietrze było bardzo złe i jedyne światło było ze świecy.