1.Napisz równania reakcji chemicznych zachodzących na elektrodach podczas elektrolizy podanych soli:
a)stopionego chlorku litu b)stopionego chlorku wapnia C)wodnego roztworu chlorku bizmutu III

2.Ustal nazwę substancji ,którą stopiono i poddano elektrolizie,jeżeli w wyniku elektrolizy na katodzie wydzielił się magnez,a na anodzie chlor,oraz:
a)podaj wzór tej substancji b)napisz równania reakcji chemicznych zachodzących na katodzie i anodzie.

1

Odpowiedzi

2013-06-20T13:48:57+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad 1

a) LiCl --T--> Li⁺ + Cl⁻

(-) K: 2Li⁺ + 2e -----> 2Li

(+) A: 2Cl⁻-----> Cl₂ + 2e

 

b) CaCl₂ --T--> Ca²⁺ + 2Cl⁻

(-) K: Ca²⁺ + 2e -----> Ca

(+) A: 2Cl⁻-----> Cl₂ + 2e

 

c) BiCl₃ ---H₂O---> Bi³⁺ + 3Cl⁻

(-) K: 2Bi³⁺ + 6e -----> 2Bi

(+) A: 6Cl⁻-----> 3Cl₂ + 6e

 

Zad 2

a) MgCl₂

b) MgCl₂ --T--> Mg²⁺ + 2Cl⁻

(-) K: Mg²⁺ + 2e -----> Mg

(+) A: 2Cl⁻-----> Cl₂ + 2e