Odpowiedzi

2010-04-09T01:35:20+02:00
A.)GAMETOFIT
pokolenie dominujące, haploidalne, długotrwałe(wieloletnie), samożywne, większe od sporofitu,jego budowa jest różna,zależy od grupy mszaków:

Powszechnie znany płonnik pospolity ma:
- prostą nie rozgałęzioną łodyżkę(wysokość kilku/nastu cm )
-łodyżka pokryta dość dużymi listkami.
-W łodyżce można wyróżnić skórkę, korę pierwotną, której zewnętrzne komórki mają wzmocnione ścianki, oraz centralną „wiązkę przewodzącą”(ptymitywna budowie.)
wiązka przewodząca skłąda sięz martwych
komórek(hydroidów) otoczonych komórkami drobnymi i żywymi, o wydłużonych kształtach (leptoidy). Hydroidy przewodzą wodę, czyli wypełniają funkcję drewna, leptoidy zaś – substancje organiczne, wypełniają funkcję łyka.
1 1 1