Bardzo proszę o wypisanie mi wszystkich PARKÓW NARODOWYCH oraz opisanie po 8 do każdego CHARAKTERYSTYCZNYCH GATUNKÓW (unikatowych, spotykanych tylko tam, albo bardzo rzadkich) Zrobiłabym to sama, ale nie mam czasu... Liczę na rzetelne i solidne (nie kopiujcie mi 10 stron, na zasadzie znajdź to, o co ci chodzi...) odpowiedzi. Z góry dziękuję ;*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T21:33:10+01:00
* Babiogórski Park Narodowy-Na terenie parku występują piętra roślinności górskiej: regiel dolny, regiel górny, kosodrzewina, piętro alpejskie. Występują liczne gatunki ptaków i ssaków, m.in. jelenie, wilki i niedźwiedzie.

* Białowieski Park Narodowy-Jako jedyny w Polsce obejmuje fragment lasu pierwotnego, nigdy nie zmienionego przez człowieka. Do chronionych gatunków występujących na obszarze parku należą m.in.: żubr, bóbr i wilk.

* Biebrzański Park Narodowy-Park jest znany przede wszystkim z rozmaitości ptaków wodnych i błotnych, w tym słynnych batalionów, oraz z występowania ssaków takich jak łosie i bobry.

* Bieszczadzki Park Narodowy-W parku występują m.in. piękne połoniny - łąki ponad górną granicą lasu. Lasy to pozostałość Puszczy Karpackiej, w której mieszkają drapieżne ptaki, m.in. orzeł przedni oraz ssaki - wilki, niedźwiedzi i rysie.

* Park Narodowy Bory Tucholskie-znajdują się jeziora i torfowiska. Do ciekawych gatunków ptaków tam występujących należą: głuszec i bielik - pierwowzór naszego godła.

* Drawieński Park Narodowy-Obejmuje między innymi bory sosnowe i buczyny, jeziora i torfowiska. Występują tam m.in. wydry i bobry.

* Gorczański Park Narodowy-obejmuje część pasma Gorców w Beskidach, z najwyższym szczytem: Turbaczem (1310 m n. p. m.). Prawie cały obszar parku jest pokryty lasami, w których żyją m.in. dzięcioły, kruki, rysie, wilki i niedźwiedzie.

* Park Narodowy Gór Stołowych-To jedyne w Polsce góry płytowe, z niezwykle ciekawymi formami skalnymi. Obszar parku jest pokryty lasami oraz torfowiskami z chronioną sosną błotną. Na łąkach kwitnie pełnik europejski. Występuje tu wiele gatunków zwierząt kręgowych.

* Kampinoski Park Narodowy-est to jedyny w Europie tak duży obszar chroniony położony w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy. Charakterystyczny dla tego parku jest kontrast krajobrazowy - z jednej strony śródlądowe wydmy i rosnące na nich bory sosnowe, z drugiej zaś bagna i torfowiska. Spośród zwierząt na szczególną uwagę zasługują: bocian czarny, łoś, bóbr oraz przywrócony do życia w stanie wolnym ryś.

* Karkonoski Park Narodowy-W parku chroni się m.in. różne rodzaje piętra roślinności z endemicznym dzwonkiem karkonoskim oraz zwierzęta, w tym ptaka płochacza halnego.

* Magurski Park Narodowy-Wśród różnorodności lasów na terenie parku występują m.in. buczyny, jaworzyny i jedliny. Występuje kilkadziesiąt gatunków roślin chronionych, w tym dziewięćsił bezłodygowy. Spośród ssaków spotykane są m.in. wilki, rysie, żbiki i łosie.

* Narwiański Park Narodowy-Spotkać tam można m.in. drapieżnego ptaka błotniaka stawowego oraz łosia i wydrę.

* Ojcowski Park Narodowy-Obszar parku jest zbudowany ze skał wapiennych, tworząc m.in. jaskinie. Lasy to głównie grądy i buczyny. Wśród roślin chronionych wyróżnia się lilia złotogłów. Spośród zwierząt można spotkać m.in. krogulca, nietoperze i popielicę.

* Pieniński Park Narodowy-Przez te malownicze wapienne gór przebija się Dunajec, tworząc słynny przełom. Wśród roślinności występują m.in. endemity: mniszek pieniński i pszonak pieniński, oraz relikty, m.in. złocień Zawadzkiego. Fauna parku jest niezwykle bogata zarówno jeśli chodzi o bezkręgowce, jak i kręgowce. Można tam spotkać m.in. piękne płazy: salamandry i kumaki oraz jaszczurki i trzy gatunki węży.

* Poleski Park Narodowy-Obejmuje obszary lasów, bagien, torfowisk i jezior. Występuje tam m.in. nasz jedyny gatunek żółwia - żółw błotny, a także żuraw i wilk.

* Roztoczański Park Narodowy-Flora parku jest bogata, wyróżniają się w niej ogromne jodły. Spośród zwierząt występują liczne płazy i gady, w tym żółw błotny, a także ssaki, m.in. wilki, rysie, kuny i borsuki.

* Słowiński Park Narodowy-można spotkać m.in. chronioną roślinę - mikołajka nadmorskiego. Wybrzeże porasta las. Nad morzem, a szczególnie nad jeziorami występuje wiele gatunków ptaków.

* Świętokrzyski Park Narodowy-Osobliwością parku są rumowiska skalne zwane gołoborzami. W lasach często rosną jodły i buki.

* Tatrzański Park Narodowy-obejmuje najwyższe góry w Polsce - Tatry, zbudowane m.in. z granitów i wapieni. W Tatrach występują piętra roślinności: regiel dolny, regiel górny, kosodrzewina, hale (piętro alpejskie) i turnie. Do charakterystycznych gatunków zwierząt tatrzańskich należą: kozica i świstak, poza tym spotkać tu można np. niedźwiedzia czy wilka. Rośliny to m.in. szafran spiski (krokus) i zimowit jesienny

* Park Narodowy Ujście Warty-Obejmuje obszar ujścia Warty do Odry. Jest miejscem występowania wielu ptaków wodnych i błotnych, a także bobrów i wydr.

* Wielkopolski Park Narodowy-Obejmuje obszary lasów i jezior. Znany jest z występowania puszczyków.

* Wigierski Park Narodowy-Można tam spotkać liczne ptaki wodne, bobry, wilki, a zasługujących na uwagę roślin - storczyki.

* Woliński Park Narodowy-występują sosnowe i bukowe lasy. Spotyka się tam chronioną paproć - długosza królewskiego. Występuje wiele gatunków ptaków i ssaków, w tym w morzu - morświn i foka szara.
2 4 2
  • Użytkownik Zadane
2009-11-02T22:00:14+01:00
Woliński Park Narodowy - długosz królewski, morświn, foka szara, mlecznik nadmorski, świnka nadmorska, czosnek kątowaty, pajęcznica liliowata, muchotrzew solniskowy.

Słowiński Park Narodowy - mikołajek nadmorski, brzeżyca jednokwiatowa, długosz królewski, goździk piaskowy i strzęplica sina.

Wigierski Park Narodowy - storczyk, kanianka lnowa, trocia jeziorowa.

Woliński Park Narodowy - gniewosz plamisty, foka szara i morświn, gil, móchołówka mała.

Biebrzański Park Narodowy - łoś, bóbr, brzoza niska, trzcinnik prosty, turzyca strunowa, bażyna czarna, bagno zwyczajne, żurawina błotna, gnidosz królewski.

Narwiański Park Narodowy - błotniak stawowy, łoś, wydra.

Poleski Park narodowy - Widłak goździsty, Widłak jałowcowaty, Nasięźrzał pospolity, Narecznica grzebieniasta, Paprotka zwyczajna, Wierzba borówkolistna, Wierzba lapońska, Brzoza niska.

Białowieski Park Narodowy - pierwotniak, płaziniec, obleniec, brzuchorzęski, mięczak, dżdżownica, niesporczak, pająk, roztocza.

Kampinoski Park Narodowy - Bocian czarny, Bocian biały, Łabędź niemy, Płaskonos, Cyranka Cyraneczka Nurogęś Trzmielojad Błotniak stawowy.

Park Narodowy Bory Tucholskie - bory sosnowe, torfowiska, szuwar kłociowy, zespół roślin wodnych z lobelią (Lobelia dortmanna) i poryblinami.

Babiogórski Park Narodowy - buczyna karpacka, bór świerkowy wysokogórski, zarośla jarzębinowe, kosodrzewina, murawy alpejskie.

Bieszczadzki Park Narodowy - niedźwiedź brunatny, żubr, wilk, lis, dzik, jeleń szlachetny, łoś, sarna, ryś, żbik, borsuk.

Drawieński Park Narodowy - 120-letnie sosny, 330-letnie buki i 450-letnie dęby.

Gorczański Park Narodowy - buczyna karpacka, bór świerkowo-jodłowy, bór świerkowy wysokogórski, ziołorośla, polany reglowe, w tym górska, wielogatunkowa łąka mieczykowo-mietlicowa.

Park Narodowy Gór Stołowych - góry płytowe, sztuczne bory świerkowe, interesujące zbiorowiska łąkowe, torfowisko wysokie.

Karkonoski Park Narodowy - żyzna buczyna sudecka i sudecka świerczyna górnoreglowa.

Magurski Park Narodowy - niedźwiedź brunatny, ryś, żbik, wilk; wąż Eskulapa, gniewosz plamisty.

Ojcowski Park Narodowy - łęgi, grąd, buczyna karpacka, las jaworowy, zbiorowiska naskalne, murawy kserotermiczne.

Pieniński Park Narodowy - ciepłolubna jedlina, jaworzyna, górnoreglowy bór świerkowy na wapieniu, zbiorowiska murawowe i naskalne, ciepłolubna łąka pienińska.

Roztoczański park Narodowy - suche bory sosnowe, bór jodłowy, buczyna karpacka, wilgotne zbiorowiska łąkowe, torfowiska wysokie i przejściowe; drzewa pomnikowe.

Świętokrzyski Park Narodowy - bór jodłowy, buczyna karpacka.

Tatrzański Park Narodowy - buczyna karpacka, bór świerkowy, kosodrzewina, murawy wysokogórskie,derkacz, wodniczka, rycyk, żuraw, bąk, bielik.

Wielkopolski Park Narodowy - bory sosnowe; 12 jezior, w tym dystroficzne, moreny czołowej, rynnowe i przy ozach.

Mazurski Park Narodowy - jeleń, sarna, dzik, lis i in.; bielik, rybołów, kania, kormoran, kraska; żółw błotny, gniewosz plamisty.

Czy o to chodziło? ;> Mam nadzieję, że wykonałam zadanie prawidłowo.
2 3 2