Odpowiedzi

2010-04-08T15:19:27+02:00
Panie Boże! Z całego serca proszę Cię, abyś zesłał na nas Łaskę Pańską. Będziemy Ci wdzięczni za wszystko, co dla nas zrobisz.
Amen.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T15:27:10+02:00
Ojcze niebieski, tak nas umiłowałeś, że dla nas zesłałeś Jednorodzonego Syna swojego, aby nas zbawił. Dzięki Ci składam za jego bolesną męką i proszę o udzielenie mi pomocy abym mógł naśladować Zbawiciela mojego i mógł być zawsze posłuszny Twojej woli, a przez to otrzymał potrzebne łaski dla mej duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.