Proszę o pomoc-potrzebuje na jutro na pracę kontrolną:
1.Na sprężynie zawieszono obciążnik o masie m=0,01 kg wskutek czego sprężyna wydłużyła się o 2 cm.Oblicz współczynnik sprężystości k tej sprężyny.
2.wahadło matematyczne wykonuje 10 wahnięć w ciągu 5 s. Oblicz długość tego wahadła.Przyjmij g=10m/s2.
3.W stronę zatopionego okrętu echosonda wysłała sygnał który powrócił po 0,5s.Obliczgłębokość na której znajduje się okręt.Dźwięk w wodzie rozchodzi sie z szybkoscia 1450m/s.
4.Oblicz pracę wyjścia dla metalu oświetlonego światłem o długości lambda=560nm. Wynik podaj w eV.

1

Odpowiedzi

2009-04-24T20:16:48+02:00
Zad 1
dane:
m=0,01kg
dx=2cm=0,02m
z def wspolcznika k=stosunek sily do wydluzenia- uwaga na jednostki
k=mg/dx=0,01kg*10m/s²/0,02m=5[N/m]
2.wahadło matematyczne wykonuje 10 wahnięć w ciągu 5 s. Oblicz długość tego wahadła.Przyjmij g=10m/s2.
wzor na okres
DANE:
f=10/5[1/s] -czestosc drgan
T=1/f
T=0,5[s]
T=2π√(l/g) podnosze do kwadratu
T²g=4π²l
l=T²g/4π²
l=0,25*10/4*π²=2,5/4*9,8696=0,063m=6,3cm
odp l=6,3cm

3.W stronę zatopionego okrętu echosonda wysłała sygnał który powrócił po 0,5s.Obliczgłębokość na której znajduje się okręt.Dźwięk w wodzie rozchodzi sie z szybkoscia 1450m/s.
DANE:
t=0,5s
V=1450m/s.
H=1/2*t*V=362,5m /sygnal przebyl droge 2x wieksza/
ODP
głębokość na której znajduje się okręt=362,5m

zad 4.
h=4,135 667 443 ×10⁻¹⁵eV·s stal Plancka
λ=560nm=560*10⁻⁹m
C=300000km/s=3*10⁸m/s /predkosc swiatla/
λ=C/ν /predkosc swiatlo przez ni/
ν=C/λ=3*10⁸/56*10⁻⁸=3/56*10¹⁶[1/s]
E=hν=4,135*3/56*10=2,21[eV]