1. Suma trzech kolejnych liczb parzystych wynosi 126. Co to za liczby?
2. Basia i Asia mają razem 52 lata. Basia jest 3 razy młodsza od Asi. Ile lat ma każda z nich?
3. Ojciec jest dwukrotnie starszy od córki. Ile lat ma córka, jeśli razem mają 51 lat?
CHODZI O RÓWNANIA! MUSZĄ BYĆ RÓWNANIA!!!!!!

3

Odpowiedzi

2010-04-08T15:35:06+02:00
1 1x3x42
2 13 39 52:4=13x3=39
3 17 i 34 na logike 51-6=45 15 30 16 32 18 34 28 14 26 13 i tak dalej
2010-04-08T15:35:09+02:00
1.
X+X+2+X+3=126
3X+6=126
3X=120
X=40
Xdwa=42
xtrzy=44
3.
y- tata y= 2x
x- córka

2x+x=51
3x=51
x=17

córka ma 17 lat a ojciec ma 34

2.
x-wiek Basi
y-wiek Asi
skoro Basia jest 3 razy młodsza od Asi to Asia jest 3 razy starsza od Basi

więc

y=3x

3x+x=52
4x=52
x=13

Basia ma 13 lat a Asia 39.
  • 8650
  • Rozwiązujący
2010-04-08T15:35:50+02:00
1.x-liczba pierwsza /40
x+2-liczba druga /42
x+2+2-liczba trzecia /44
126-suma wszystkich liczb /40+42+44=126
x+x+2+x+2+2=126
3x+6=126
3x=126-6
3x=120 //:3
x=40
2.x-wiek Basi /13
3x-wiek Asi /39
52-suma lat obu /13+39=52
x+3x=52
4x=52 //:4
x=13
3.x-wiek córki /17
2x-wiek taty /34
51-suma lat taty i córki /34+17=51
x+2x=51
3x=51 //:3
x=17