Odpowiedzi

2010-04-08T15:26:11+02:00
(imię i nazwisko, adres)
Jan Kowalski
ul. Chabrowa7
Warszawa
Biskup/proboszcz/kapłan
Ks. xyz, Warszawa

Ja Jan Kowalski włączony do wspólnoty Kościoła poprzez sakrament chrztu świętego, pragnę stać się dojrzałym wyznawcą Chrystusa. W pełni świadomie pragnę podjąć obowiązki, które wypływają z przyjęcia sakramentu Bierzmowania.
Moim świętym patronem jest xxx. (trzeba napisać o nim 2-3 zdania).

Moim świadkiem jest zzz (imię, nazwisko i adres).

Przez przyjęcie sakramentu Bierzmowania chcę stać się dojrzałym chrześcijaninem. Rowinąć swoją wiarę i według niej żyć.

Podpis własnoręczny (nie na komputerze)
2010-04-08T15:30:02+02:00
Imię i Nazwisko Miejscowość, data
Klasa Szkoła
MiejscowośćJego Ekscelencja
Ksiądz Biskup
………………Zwracam się z prośbą o udzielenie mi sakramentu bierzmowania.

Prośbę swą motywuję tym
- chrzest
- rodzina katolicka
- uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej
- Sakramenty Święte

Jako swojego patrona wybrałem …
- Imię patrona (świętego)
- krótki opis
- powód wybrania imienia
Z wyrazami szacunku i poważaniaWłasnoręczny podpis