Odpowiedzi

2009-11-02T21:13:07+01:00
Rzecznik stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:
-prawa do życia i ochrony zdrowia,
-prawa do wychowania w rodzinie,
-prawa do godziwych warunków socjalnych,
-prawa do nauki
53 4 53
2009-11-02T21:16:35+01:00
Wpływają do niego kwestie :
- związane z prawem do ochrony zdrowia (zwracanie kosztów leczenia i pobytu w szpitalu)
- związane z niewłaściwym traktowaniem uczniów przez nauczycieli
- związane z przemocą rówieśników
- wypadków na terenie szkoły
- związane z orzecznictwem sądowym i egzekwowaniem wyroków
- związane z uprowadzeniem dziecka za granicę
51 4 51
2009-11-02T21:20:20+01:00
Pilnuje prawa do życia , nauki , zdrowia , dobrych warunków mieszkaniowych , wychowania , nietykalności osobistej , intymności , rozwijania własnych zainteresowań , godności , równości wobec innych dzieci . jest opiekunem wszystkich dzieci .
32 3 32