Odpowiedzi

2010-04-08T15:27:56+02:00
Elektroliza jest to proces elektrochemiczny, w którym doprowadzona z zewnątrz ener-gia elektryczna zostaje zużyta na przeprowadzenie przemian chemicznych związanych z przepływem ładunków elektrycznych przez elektrolit i przebiegających na powierzchni elek-trod. Warunkiem niezbędnym dla procesu jest więc obecność swobodnie poruszających się jonów w stopionym elektrolicie lub jego roztworze w polarnym rozpuszczalniku, najczęściej w wodzie.Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T15:28:01+02:00
Elektroliza soli - całokształt procesów przebiegających na elektrodach pod wpływem prądu stałego. W zależności od rodzaju substancji poddawanej elektrolizie na elektrodach wydzielają się różne produkty.

sole dysocjuja na aniony i kationy

sole zbudowane są z jonów metali i jonów reszt kwasowych