Potrzebuje pomocy na rozwiązanie tego zadania...

Polecenie:
Rozwiń tematy według nauczania kościoła:

1.Obowiązek Mszy Św niedzielnej (dlaczego?)
2.Świętowanie niedzieli i uroczystości (Święta nakazane, jak świętować?)
3.Spowiedź(jak często, grzech powszedni i śmiertelny)
4.Rachunek Sumienia(rodzaje)
5.Przebaczenie(miłość nieprzyjaciół)
6.Modlitwa(jak często rodzaje)
7.Wierzący a niepraktykujący
8.Powołanie do bycia matką i ojcem (jak realizować)
9.Powołanie kapłańskie i zakonne (jak odczytać)
10.Wychowanie dziecka w rodzinie(posłuszeństwo, sakramenty, przekaz wiary)
11. Czcij ojca swego i matkę swoją
12. Czystość przedmałżeńska (dlaczego?)

Z góry dziękuję i proszę o szybką odpowiedź... mam nadzieję że dałem wystarczająco dużo pkt za to zadanie ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T15:30:48+02:00
1.W powtarzającym się rytmicznie tygodniowym cyklu dni pracy potrzebny jest człowiekowi nie tylko czas wypoczynku, ale i dzień poświęcony Bogu - "dzień Pański' Niezbędny jest mu po to, aby zastanowił się nad sobą, nad swoją pracą i swoim stosunkiem do drugich ludzi, a przemyślał to z perspektywy tych słów , które Bóg do niego skierował. Tylko w ten sposób człowiek może być sobą, a jego praca użyteczna i sensowna.
2.Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że w niedzielę (jak i w inne uroczystości nakazane) wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac, które mogłyby przeszkadzać święcić te dni. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział - gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim - bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedniego (oczywiście, jeżeli wieczorna Eucharystia ma charakter Mszy niedzielnej lub świątecznej). Kto dobrowolnie zaniedbuje tę powinność, popełnia grzech ciężki. Do powodów usprawiedliwiających nieobecność na niedzielnej Eucharystii Katechizm zalicza, między innymi, chorobę i opiekę nad niemowlętami.
3.Nie istnieją uniwersalne reguły, ustalające częstotliwość spowiedzi. Przykazanie kościelne nakazuje, by spowiadać się przynajmniej raz w roku w Okresie Wielkanocnym. Zaleca się natomiast, by uczestniczyć w tym sakramencie przynajmniej raz w miesiącu.
4.1) dobry rachunek sumienia,

2) żal za popełnione grzechy,

3) postanowienie poprawy,

4) szczere wyznanie grzechów,

5) zadośćuczynienie.
5.Przebaczenie polega zasadniczo na tym, że pomimo doznanych krzywd nie mszczę się na drugim człowieku, nie reaguję wobec niego według zasady: „oko za oko, ząb za ząb” np. nie wyładowuję na nim swojej złości przez dokuczanie mu, krytykę, obmowę, urabianie złej opinii, lecz — pomimo ewentualnego żalu i rodzącej się niechęci — robię coś, co przynosi mu korzyść, np. modlę się o jego nawrócenie.
7.Wielu ludzi ochrzczonych, którzy do kościoła albo nie chodzą wcale, albo pojawiają się w nim rzadko, określa siebie niezwykle modnym w ostatnich latach zwrotem, jako wierzący-niepraktykujący.
8.Małżonkowie udzielając daru życia nowej osobie ludzkiej stają się współpracownikami Boga, zaś stawszy się rodzicami, otrzymują od Boga dar nowej odpowiedzialności. Rodzicielstwo nie polega bowiem na posiadaniu dzieci, ale na pełnieniu funkcji rodzicielskich: byciu ojcem i matką. Jest powołaniem, czyli działaniem polegającym nie na posiadaniu dziecka, lecz na jego przyjęciu, a później na opiece ułatwiającej rozwój i wyjście w świat poza własny dom.
Świadome i odpowiedzialne podjęcie powołania rodzicielskiego bywa niekiedy trudne. Konieczne jest więc przygotowanie do pełnienia ról małżeńskich i rodzinnych, które z kolei jest procesem złożonym i długotrwałym. Wychowanie do rodzicielstwa powinno realizować się przede wszystkim w rodzinie.
9.Łaska powołania przychodzi do duszy człowieka w różny sposób i w różnej formie. Do jednych Bóg mówi cicho, delikatnie i spokojnie. Inni, aby usłyszeć głos Boży potrzebują mocnego wstrząsu. Są tacy, których Bóg powołuje już w łonie matki, jak to miało miejsce z prorokiem Jeremiaszem
11.W tych paru słowach owego przykazania zawarte jest tak wiele. Przecież to rodzicom zawdzięczamy beztroskie dzieciństwo, godziny spełnione na zabawach, możliwość kształcenia się i poznawania świata. Zawdzięczamy im większości rzeczy, które mieliśmy możliwość osiągnąć, którymi możemy się cieszyć i dzięki którym w przyszłości będziemy mogli prowadzić spokojne życie. Rodzice starają się w jak największym stopniu przekazać nam swoje doświadczenie i uchronić nas od przykrych wydarzeń. Nie możemy im mieć tego za złe, że są aż nadmiernie opiekuńczy. Musimy ich za to szanować, gdyż w przyszłości, a może już nawet teraz będziemy im za to dziękować
Czcić matkę swoją i ojca swego znaczy po prostu szanować ich zawsze i wszędzie.
12.Bo Bóg mówi "nie cudzołóż", a On zawsze wie co mówi. Każde łoże, poza małżeńskim, w którym ktoś oprócz Ciebie się znajduje, w określonych celach seksualnych, jest dla Ciebie CUDZYM ŁOŻEM. Każdy akt seksualny, poza małżeństwem, jest cudzołóstwem czyli grzechem ciężkim, który jak każdy grzech ciężki odgradza nas od przyjaźni z Bogiem.