Zad. 1
Połącz pojęcia oznaczone cyframi z ich wyjaśnieniami oznaczonymi literami.

1. Substraty
2. Reakcja syntezy
3. Reakcja analizy
4. Produkty
5. Tlenki
6. Utlenianie
7. Spalanie
8. Reakcja wymiany

a) gwałtowne utlenianie zachodzące z wydzielaniem ciepła i światła.
b) zwiazki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi.
c) reakcja chemiczna, w której z kilku substratów powstaje kilka produktów.
d) substancje użyte w reakcji i ulegające przemianą.
e) łączenie się pierwiastków z tlenem.
f) substancje powstające w wyniku reakcji chemicznych.
g) składnik powietrza podtrzymujący spalanie.
h) reakcja chemiczna, podczas której z jednego substratu powstaje kilka produktów.
i) reakcja chemiczna, podczas której z kilku substratów powstaje jeden produkt.

1.__ 2.__ 3.__ 4.__ 5.__ 6.__ 7.__ 8.__

Zad.2

Uzupełnij słowne zapisy przebiegu reakcji chemicznych i określ ich typy. Napisz substraty (S), produkty (P), pierwiastki (PCh) i związki chemiczne (ZCh).

a) Siarka + ______ -----> siarczek wapnia
Typ reakcji chemicznej:__________
S:______________ P:__________________
PCh:_____________ ZCh:______________

b) Tlenek miedzi(II)+__________------>tlenek węgla(IV)+_______
Typ reakcji chemicznej:_________
S:______________ P:________________
PCh:______________ ZCh:____________


Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJE ! ;**

3

Odpowiedzi

2010-04-08T15:35:21+02:00
Zad.1
1d
2i
3h
4f
5b
6e
7a
8c

a) Siarka + _wapń_____ -----> siarczek wapnia
Typ reakcji chemicznej:_syntezy_________
S:__siarka i wapń____________ P:_________siarczek wapnia_________
PCh:___S,Ca,SCa__________ ZCh:______________
tylko to wiem
38 3 38
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T15:35:29+02:00
Zadania 1
1d
2i
3h
4f
5b
6e
7a
8c
Zadanie 2
a) Siarka + WAPŃ -----> siarczek wapnia
Typ reakcji chemicznej:SYNTEZA
S:SIARKA (S) i WAPŃ (Ca) P:SIARCZEK WAPNIA (CaS)
PCh:SIARKA I WAPŃ ZCh:SIARCZEK WAPNIA

b) Tlenek miedzi(II)+WĘGIEL------>tlenek węgla(IV)+MIEDŹ (II)
Typ reakcji chemicznej:WYMIANY
S:TLENEK MIEDZI (II) (CuO) i WĘGIEL P:TLENEK WĘGLA (IV) (CO2) i MIEDŹ (II)
PCh:MIEDŹ i WĘGIEL ZCh:TLENEK MIEDZI (II) i TLENEK WĘGLA (IV)
109 4 109
2010-04-08T15:38:13+02:00
Zad1.
1.d
2.i
3.h
4.f
5.g
6.b
7.a
8.c

zad2.
a)
siarczek + wapń -> siarczek wapnia
typ.: synteza
S: siarczek, wapń
p: siarczek wapnia
pierwiastki :siarczek, wapń
zwiazek chem.: siarczek wapnia

b)
tl. miedzi (II) + węgiel -> tl. węgla(IV) + miedź
typ: wymiana
s: tl.miedzi, węgiel
P: tl.wegla, miedz
pierwisatki: wegiel,miedz
ziwazki chem. : tyl.miedzi, tl. węgla
48 4 48