Zad.1
Jakie ciśnienie wywiera na podłoże paczka styropianu w kształcie sześcianu o boku 1 m, której masa wynosi 11,5kg? Przyjmij że g= 10N/kg
a)11,5kg/m²
b)115kg/m²
c)11,5Pa
d)115Pa

Zad.2
Następstwem ruchu obiegowego ziemi wokół słońca jest:
a) Zmiana pór roku
b) Następstwo dnia i nocy
c) Spłaszczenie ziemi przy biegunach
d) Widoczny ruch gwiazd po sklepieniu niebieskim.

Zad.3
Goprowcy za pomocą liny wciągnęli ruchem jednostajnym prostoliniowym na wysokość 4 m skrzynię ze sprzętem ratowniczym o całkowitej masie 500 kg. Oblicz prace, jaką wykonali Goprowcy. Nie uwzględniaj oporów ruchu. (g = 10m/s²)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T15:56:39+02:00
Zad 1.
Ciśnienie to siła jaką ciało wywiera na dana powierzchnię: P=F/S
Siła nacisku= sile ciężkości ciała F=mg
Powierzchnia na jaką naciska ciało to powierzchnia sześcianu o boku 1m; S=m²

P=mg/m²= 11,5*10/1= 115 N/m²
[N/m²]=[Pa]

Odp: d.) Ciało wywiera na powierzchnię ciśnienie równe 115Pa.

Zad 2.
Odp: a.) Wszystkie pozostałe to następstwa ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi.

Zad 3.
Praca wykonana nad ciałem równa jest przyrostowi energii potencjalnej ciała: P=Ep= mgh

Dane
m=500kg
g=10m/s²
h=4m
P=mgh= 500*10*4= 20000 J= 20kJ

Odp: Praca wykonana przez Groprowców wynosi 20 kJ