Odpowiedzi

2010-04-08T15:38:11+02:00
Cesartstwo wschodniorzymskie zdołało obronic się przed najazdami barbarzyńców. Zwiemy je cesarstwem bizańtyńskim, a dokładniej Bizancjum.
To drugie określenie pochodzi od nazwy, którą nosiła dawniej stolica wschodniej części cesartwa , Konstantynopol. Cesarstwo bizańtyńskie nawiązywało do tradycji pańswa rzymskiego. Jego mieszkańcy nazywali się Rzymianami, a stolicę państwa nazwali "Nowym Rzymem". Jak w dawnym imperium rzymskim , tak i tu językiem urzędowym w Bizancjum przez długi czas pozostawała łacina. Większośc jego mieszkańców mówiła jednak po grecku. Stopniowo więc greka wyparła w Bizancjum język łaciński z oficjalnego użycia.

coś takiego chyba ;d
39 4 39