Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T15:38:56+02:00
A) F=ma /:m
F:m= a
b) E= mgh /:mg
E:mg= h
c) P= f/s /*s
Ps=f
d) P=w/t /*t
Pt=w /:P
w:P=t
e) E=mv² :2 /*2
2E=mv² /:m
2E:m=v²
v=√2E:m
f) F=mv²: r /*r
Fr=mv² /:F
r=mv² :2
g) a=v1-v2 :t /*t
at-v2=v1
h) a= v1-v2 :t /*t
at=v1-v2 /:a
t= v1-v2:a
i)Q= mc(T2- T1)
Q= mcT2- mcT1 /+mcT1
Q+mcT1=mcT2 /:mc
Q+mcT1 :mc= T2
4 1 4
  • Zina
  • Początkujący
2010-04-08T15:38:59+02:00
A) F=ma/ :m
F: m =a
a = F:m
b)E = mgh / :mg
E:mg = h
h = E :mg
c) P= f:s /razy s
P * s = f
f = P*s
d) P = w:t /* w
P*w = t
e) E = mv : 2 /* 2
E *2 = mv / :v
(E*2) : v = m
f) F = mv : r / : mv
F :mv = r
g) a = (v1 - v2 ): t / *t
a*t = v1-v2 / +v2
a*t + v2 = v1
h)a = (v1-v2):t / : (v1-v2)
a : (v1-v2) = t
i)Q = mc (T2-T1)/ :mc
Q : mc = T2-T1 /+T1
(Q:mc) + T1 = T2
4 3 4
2010-04-08T15:44:32+02:00
A) F=ma wyznacz a
a=F/m
B)E=mgh wyznacz h
h=E/mg
c)P=f/s wyznacz f
f=P*s
d)P=w/t wyznacz t
t=W/P
e)E=mv/2 wyznacz m v jest do kwadratu
m=2E/v²
f)F=mv/r wyznacz r v jest do kwadratu
r=m* v²/F
g)a=v₁-v₂/t wyznacz v1
v₁=at+v₂
h)a=v1-v2/t wyznnacz t
t=(v₁-v₂)/a
i) Q=mc(T2-T1) wyznacz T2
T₂=Q/mc +T₁
10 4 10