Napisz notatkę.

1.występowanie Dwutlenku węgla w przyrodzie.
2.Właściwosci dwutlenku węgla.
3.otrzymywanie dwutlenku węgla w laboratorium.
4.Reakcja chemiczna charakterystyczna dla dwutlenku węgla.
5.Reakcja wymiany
6.zastosowanie dwutlenku węgla

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T21:26:19+01:00
1.Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej wynosi ok. 385 ppm (wg krzywej Keelinga), czyli 0,0385% składu chemicznego atmosfery.Dwutlenek węgla jest jednym z gazów cieplarnianych.
2. jest gazem,
- bezwonny,
- jest bezbarwny
- b. dobrze rozpuszcza się w wodzi
- słabo rozpuszcza się w wodzi
- nie podtrzymuje spalania
- najlżejszy gaz
- nie Pali się
- łączy się z metalami np. połączony z tlenem daje wodą, z azotem daje Amoniak, z chlorem daje Chlorowodór, z siarką daje siarkowodór
- 1,5 x ciąższy od powietrza
- zatrzymuje energią cieplną
- jest zwiąskiem chemicznym
- powoduje mątnienie w. wapiennej
3.W laboratorium najłatwiej wytworzyć dwutlenek węgla poprzez prażenie węglanu wapnia CaCO3:
CaCO3 → CaO + CO2↑
lub działając praktycznie dowolnym kwasem (np. octowym, solnym, cytrynowym) na węglany, np. węglan wapnia, węglan (Na2CO3) lub wodorowęglan (NaHCO3) sodu i in. (→ aparat Kippa):
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O
4.CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3
CaCO3 → CaO + CO2↑
5.CO2 + 2Mg = 2MgO + C
CO2+2Ca=2CaO + C
6. * jako suchy lód jest wykorzystywany jako chłodziwo ;
* zawarty w powietrzu wywołuje twardnienie zaprawy wapiennej ;
* jako atmosfera neutralna w dojrzewalniach owoców ;
* czynnik chłodniczy w obiegach nadkrytycznych ;
* czynnik roboczy w gaśnicach śniegowych i instalacjach gaśniczych ;
* w cukrownictwie – do wytrącania resztek wodorotlenku wapnia z soku buraczanego ;
* stosowany do "zasilania" markerów do gry w paintball
* stosowany również w napojach gazowanych. Jego numer jako dodatku do żywności to E290.
1 3 1