Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T19:41:52+02:00
A)
2x- 0,5(3x-2)=7/5-x
2x-1,5x+1=1,4-x
2x-1,5x+x=1,4-1
1,5x=0,4
x=⁴/₁₅

spr:
2*⁴/₁₅-0,5(3*⁴/₁₅-2)=7/5-⁴/₁₅
⁸/₁₅-0,5(0,8-2)=7/5-⁴/₁₅
⁸/₁₅-0,4+1=¹⁷/₁₅
²/₁₅+1=¹⁷/₁₅
1²/₁₅=1²/₁₅


b)
3i1/3x+8=4i2/5x-8
3⅓x-4⅖x=-8-8
-1¹/₁₅x=-16
x=15

spr:
3⅓*15+8=4⅖*15-8
50+8=66-8
58=58
1 5 1