Odpowiedzi

2015-07-08T16:04:49+02:00
Ojcowski Park Narodowy powstał w woj. małopolskim, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, około 20 km na północ od  Krakowa. Właśnie tamtym miejscu  znajdują się wapienie jurajskie, na zboczach dolin zachowały się terasy skalne będące pozostałością starszych poziomów dna tych dolin. Należało to piękno ochronić więc powstał ten park. W parku jest dużo jaskiń takie jak Jaskinia Łokietka,Koziarnia,Krakowska i wiele innych, które są atrakcjami turystycznymi,mamy też wywierzyska , leje krasowe i suche wąwozy krasowe. Symbolem parku jest nietoperz  nocek orzęsiony - ma tutaj bardzo dogodne warunki do życia  gdyż jest wiele jaskiń . Jest  około 17 gatunków nietoperzy . W parku jest 84 gat.roślin objętych prawną ochroną,a całkowitą 67 gat.jest 230 gat.mszaków i wątrobowców.Najwięcej występuje tam owadów ponad 400 gatunków. Są tam takie zwierzęta jak;jenoty,borsuki,piżmaki, tchórze,myszołowy,gołębiarz,sowa uszata,puszczyk,wilga,kos,pluszcz,zimorodek,pliszka górska i wiele innych. Z roślin są tu;storczyk obuwnik pospolity,chaber miękkowłosy ,macierzanka wczesna,paproć języcznik zwyczajny, ostróżeń pannoński ,tojad mołdawski,zawilec wielokwiatowy i wiele innych.W Ojcowskim Parku Narodowym dominują wapienie jurajskie. Park powstał 14 01 1956 roku. Powierzchnia parku wynosi 2146 ha i jest on najmniejszym parkiem narodowym w Polsce. Jest parkiem typu wyżynnego. Ojcowski park narodowy został powołany przede wszystkim po to aby:
-chronić formy wapieni skalnych
-chronić jaskinie,jary krasowe i wąwozy
-chronić dwie doliny;Prądnika i Sąspowską
-chronić15 gatunków nietoperzy
-zapobiec dewastacji i wyrębów starych drzewostanów;buczyny z bukiem,jawory,grądy

3 3 3