Odpowiedzi

2009-11-02T21:38:54+01:00
Dla jakich wartości parametru m rozwiązaniem jest 2x-m=3(m-1)-x jest liczba większa od 1?

2x-m=3(m-1)-x
2x-m=3m-3-x
2x+x=3m-3+m
3x=4m-3 /:3
x=4/3m-1
rozwiązaniem jest liczba większa od 1, gdy 4/3m-1>1→4/3m>2→m>2:4/3
m>2*3/4
m>3/2
m>1,5
lub inaczej m∈(1,5 ; +∞)