Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T03:26:51+01:00
A)
Wnioski Literatura Addendum Rozdział XVII. Chromatografia preparatywna.
W wyniku chromatografii kolumnowej na żelu krzmionkowym z fazą ruchoma chloroform-metanolwoda z ekstraktu metanolowego nasion słodkiego łubinu uzyskano cztery frakcje.(I – IV) zawierające zwiaązki fenolowe.
b)
Wnioski:
Czysta miedź posiada strukturę bliźniaczą.
Miedź po 30%, 60%, 80% zgniocie zmienia strukturę z bliźniaczej na włóknistą.
Wielkość ziarna po rekrystalizacji zależy od stopnia uprzedniego zgniotu. Jak widzimy na strukturach wielkość ziarna po rekrystalizacji znacznie wzrosła (rekrystalizacja nastąpiła po 60% zgniocie).
Wzrost zawartości cynku w mosiądzach powoduje zmianę barwy z czerwonej na żółtą.
c)
Wnioski, iż dużo łatwiej zachodzi korozja elektrochemiczna stopu metalicznego (obecność dwóch metali o różnych potencjałach) lub w przypadku dwóch sąsiadujących ze sobą metali niż czystego metalu.
1 1 1