Odpowiedzi

2009-11-02T21:39:51+01:00
Św. Aleksy był bardzo dobrym człowiekiem dla innych. Swój majątek rozdaj biednym, ubogim, a sam mial tylko na potrzebne rzeczy takkie jak ubranie czy wyżywienie. Żebrał razem z innymi żebrakami i bral tylko tyle ile bylo mu potrzebne reszte rozdawal. Św. Aleksy byl 100 procentowym asceta, gdyż rezygnował z przyjemnosci, aby innym sie powodzilo.
135 3 135
2009-11-02T21:50:31+01:00
Średniowieczny asceta był to człowiek, który tak jak św. Aleksy, wyrzekał się wszelkich dóbr materialnych. Żył w ubóstwie, nie posiadając żadnych rzeczy, które były mu zbędne w życiu doczesnym. Utrzymywał też czystość fizyczną (św. Aleksy w swoją noc poślubną przysiągł sobie z żoną, że już zawsze zostaną czyści wobec siebie). Asceta nie przejmował się życiem doczesnym, ale miał za to silną wiarę, która miała go zbawić po śmierci.
179 4 179
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T22:43:12+01:00
Charakterystyka średniowiecznego ascety na przykładzie św.Aleksego:
-wypełnianie poleceń ewangelii (ubóstwo)
-cierpienie ciała ma prowadzić do udoskonalenia duszy (cierpienie głodu,zimna,nędzy)
-odrzucenie dóbr ziemskich jest gwarancją zbawienia (wyrzeczenie się bogactwa)
-kontemplowanie i miłowanie Boga (wtedy tylko można się do Niego zbliżyć i doznać łaski)
-anonimowość (ukrywanie przed światem swojego imienia)
znoszenie upokorzeń i niewygody
-trwanie w czystości ciała
-bezkompromisowa,heroiczna,nie akceptująca świata droga do świętości

Cechy:
-pobożność
-ubóstwo
-umartwianie ciała
-medytacja
-męczeństwo
-zdolność do czynienia cudłów
147 4 147