Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T23:18:03+02:00
Podstawowe papiery to :
akcje,
prawa poboru,
prawa do akcji,
warranty subskrypcyjne,
kwity depozytowe,
obligacje,
listy zastawne,
certyfikaty inwestycyjne,

kierunek to giełda papierow wartosciowych jesli chodzi o akcje i rowniez papiuerami wartosciowymi obraca sie na gieldzie papierow wartosciowych