Popyt i podaż na rynku kapitału.
Mam taki temat referatu. Muszę zrobić opracowanie:
- co to jest popyt na rynku kapitału
- co to jest podaż na rynku kapitału
- krzywe popytu i podaży na rynku kapitału (finansowym)
- czynniki wpływające na popyt i podaż na rynku kapitału.

1

Odpowiedzi

2010-04-08T23:35:18+02:00
Popyt to ilość towarów i usług jaka może być kupiona przez konsumentów na rynku po danej cenie i w określonym czasie

podaż to ilość produktów jaka jest oferowana po określonej cenie w określonym czasie

czynniki
-wielkość dochodów
- oferowana cena
-preferencje konsumentów
-warunki geograficzne
1 1 1