Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T16:07:50+02:00
ARGUMENTY ZA:
- limitowanie produkcji pomaga uniknąc nadmiaru nadwyżek żywności,
- programy pomocowe mają na celu rozwój infrastruktury wiejskiej oraz inwestycji w gospodarstwa rolne
- poprawa jakości polskich produktów rolnych zwiększy dostęp do unijnych rynków,
- dostęp do nowoczesnych technologii,
- zmniejszenie ilości osób pracujących w rolnictwie a tym samym zmniejszenie zwanego bezrobocia ukrytego na wsi,
- zwiększenie powierzchni gospodarstw rolnych obniży koszty produkcji

ARGUMENTY PRZECIW:
- limitowanie produkcji przez UE powoduje ograniczenie arealu i zmniejszanie stad zwierząt może to spowodowac nawet rezygnację z niektórych upraw czy hodowli,
- proces dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów UE pociąga za sobą ogromne koszty na które rolników niestac, nadal jest zbyt duże oprocentowanie kredytów i pożyczek, oraz zbyt dużo formalności związanych z otrzymywaniem funduszy w ramach dopłat i programów pomocowych,
- zbyt wysokie normy jakości produkcji ograniczają dostęp polskich płodów do rynku Europejskiego
- zbyt wysokie koszty na które mogą sobie tylko pozwolic bogaci gospodarze,
- likwidacja małych gospodarstw pozbawi rolników źródła utrzymania dochodów a niski poziom wykształcenia rolników jest poważną przeszkodą w ich przekwalifikowaniu.

2 5 2