Przetłumacz ten tekst :

I started work when I was six. I worked as a chimney sweep. I climbed up and cleaned very long chimneys with a broom. It was a horrible job because my face and my hands were always black. It was also dengerous, and I worked for twelve hours wvery day. When I got home, I was really tired. I was lucky because I had a family. My friend from work didn`t have parents and my master made him work even harder than me. We didn`t eat very well either water and berad every day. It was a hard life.

2

Odpowiedzi

2010-04-08T16:00:46+02:00
Zacząłem pracować, kiedy miałem sześć lat. Pracowałem jako kominiarz. I wspiął się bardzo długo i czyścić kominy z miotłą. To była straszna praca, ponieważ moja twarz i ręce były zawsze czarne. Był on również dengerous i pracowałem dwanaście dzienny godziny wvery. Kiedy wróciłem do domu, byłem bardzo zmęczony. Miałam szczęście, bo ma rodzinę. Mój kolega z pracy zrobił `t mają rodzice i mój pan go jeszcze cięższej pracy niż ja. We didn `t jeść albo bardzo dobrze wody i berad na co dzień. To było ciężkie życie.
licze na naj..jeżeli chodziło o przetłumaczenie
1 5 1
2010-04-08T16:15:18+02:00
Zacząłem pracować kiedy miałem 6 lat. Pracowałem jako kominiarz.Wspinałem się wysoko i czyściłem bardzo długie kominy z miotłą.To była okropna praca ponieważ moja twarz i ręce były zawsze czas czarne. To było także niebezpieczne,i pracowałem 12 godzin każdego dnia.Kiedy wracałem do domu byłem naprawdę zmęczony.Maiłem szczęście ponieważ miałem rodzinę. Moi przyjaciele z pracy nie mieli rodziców i mój szef-mistrz zadawał im trudniejszą pracę ode mnie. Nie piliśmy dobrej wody.To było trudne życie.