Zad.1
Pocisk o masie 12g, poruszając się z szybkością 1800km/h, uderzył w drzewo i utknął w nim. Oblicz o ile wzrosła energia wewnętrzna drzewa i pocisku.
Zad.2
Przygotowane przez mamę ciasto o masie 2kg spadło z wysokości 1,2m i zderzyło się z podłogą. Oblicz o ile wzrosła energia wewnętrzna ciasta i podłosi (g=10m/s)
Zad3
Samochód o masie 1000kg poruszający się z szybkością 72km/h gwałtownie zahamował przed przeszkodą. Oblicz ciepło oddane do otoczenia
Zad.4
Kula o masie 15g pędząca z szybkością 500m/s przebija deskę i porusza się dalej z szybkością 300m/s. Oblicz przyrost energi wewnętrznej kuli i deski
Zad5
Piłka o masie 0,2kg, spadając z wysokości 1,5m, odbiła się od podłogi i osiągnęła wysokość 1m. Oblicz jaka część energi mechanicznej piłki została przy zderzeniu zamieniona w energię wewnętrzną. Czy znajomość masy piłki jest konieczna do udzielenia odpowiedzi na to pytanie?

1

Odpowiedzi

2010-04-08T16:47:39+02:00
1.
m=12g=0,012kg
V=1800km/h=500m/s

Zmiana Ew pocisku i drzewa jest równa Ek początkowej pocisku.

ΔEw=Ek

ΔEw=mV²/2=0,012*500²/2=1,5kJ

2.
m=2kg
h=1,2m

Jak wyżej tylko ΔEw będzie równa Ep ciasta.

mgh=ΔEw
ΔEw=2*10*1,2=24J

3.
m=1000kg
V=72km/h=20m/s

Początkowa Ek samochodu jest równa pracy wykonanej przez siły tarcia czyli ciepłu

Ek=Q
Q=mV²/2
Q=1000*20²/2=200kJ

3.
m=15g=0,015kg
V1=500m/s
V2=300m/s
ΔEw-przyrost energii wewnętrznej

ΔEw=Ek1-Ek2
ΔEw=m/2(V1²-V2²)=0,015/2*(250'000-90'000)=1,2kJ

4.
m=0,2kg
h=1,5m
h'=1m

Należy znaleść stosunek Ep' -po odbiciu do tej Ep z której spadała piłka

mgh'/mgh=h'/h=0,66=66%
100-66=34% -taka część energii początkowej została zmieniona w energię wewnętrzną. Nie trzeba znać masy.
6 5 6