Odpowiedzi

2010-04-08T16:12:05+02:00
C4H10
Masa całego związku:
M=4*12+10*1
M=48+10
M=58g/mol
(Odczytujemy z układu okresowego węgiel ma 12 a węgiel 1 następnie wszystko wymnażamy liczbą która stoi obok poszczególnego pierwiastka)
Obliczamy po kolei koli:
a) najpierw skład węgla:
Masa węgla wynosi 48 g/mol (bo 12*4=48)
więc 12dzielimy przez masę całego związku i mnożymy przez 100 %

48
C%= -------- * 100%
58

C% = 82,76 %
b) tak samo postępujemy z wodorem
10
C%= -------- * 100%
58

C% = 17,24%

(po obliczeniu zawartości procentowej sprawdzamy czy w sumie będzie wynosiło 100 %
82,76%+17,24%=100%
jeżeli się zgadza wszystko zadanie jest rozwiązane poprawnie
2 2 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T16:23:21+02:00
MC4H9OH= 12u×4+ 1u×10+ 16u= 74u

% masowy H
74u-100%
10u- x

x=10u× 100%÷74u=1000/74=13,51%

% masowy O

74u-100%
16u- x

x= 100%×16u÷74u=1600÷74=21,62%

% masowy C

100%-(21,62+13,51)= 100%-35,13%= 64,87%


1 5 1