Zad. 1
Na okręgu opisano trapez równoramienny o podstawie długości a i b. Oblicz promień tego okręgu.

Zad. 2
Dwa kwadraty są podobne w skali k=5. Suma pól tych kwadratów jest równa 520 cm². Oblicz ich obwody.

Zad. 3
Oblicz pole kwadratu w którym przekątna jest o 2 dłuższa od boków.

Zad. 4
Zgodnie z przepisami piłka nożna musi mieć obwód w granicach 68-71 cm. Jaka jest objętość piłki a jakie jej pole powierzchni?
Przyjmij do obliczeń:
π = 3,14
Objętość podaj z dokładnością do 1 cm³ ,a pole do 1 cm²

Daję za zrobienie tych zadań wszystkie swoje punkty, ponieważ są one dla mnie bardzo ważne. Jeżeli ktoś nie będzie umiał zrobić wszystkich to była bym bardzo wdzięczna choć o część. Proszę o obliczenia i z góry dziękuję ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T16:42:17+02:00
Zad3
a - bok kwadratu
d = a + 2 - przekatna kwadratu
d = a√2 - wzor na przekatna kwadratu

P = ? - pole kwadratu
1. Obliczam bok a kwadratu
a√2 = a +2
a√2 - a = 2
a(√2 -1) = 2
a = 2 : (√2 -1)
a = [ 2 : (√2 -1)] *[ (√2 +1)*(√2 +1) usuwam niewymierność mianownika
a = [ 2*(√2 + 1)]: [(√2-1)*(√2 +1)]
a = [ 2(√2 +1)] : [( √2)² - 1]
a = [2(√2 +1)] : [ 2 -1]==
a = 2(√2 +1) : 1
a = 2(√2 +1)

2. Obliczam pole kwadratu
P = a²
P = [2(√2 +1)] ²
P = 4 ( √2 +1)²
P = 4(2 + 2√2 +1)
P = 8 + 8√2 + 4
P = 8√2 + 12