Odpowiedzi

2010-04-08T16:14:31+02:00
Kwaśne deszcze powstają w skutek emisji do atmosfery tlenków siarki i azotu które łączą się tworząc kwasy: siarkowy i azotowy: związki te pochodzą głuwnie ze spalania się paliw kopalnych. skutkami tego są:
-uszkodzenia drzew (zwłaszcza iglastych)
- Zakwaszanie gleb i obniżenie jej urodzajności
-zakwaszanie wód , obumieranie fauny i flory
- niszczenie elewacji budynków
34 4 34
2010-04-08T16:16:45+02:00
Główną przyczyna powstawania kwaśnych deszczy jest m.in. dwutlenek siarki SO2 oraz tlenki azotu. Gdy chmura płynie nad jakims przemysłowym obszarem, nasyca się szkodliwymi związkami chemicznymi. Jak wiemy, chmmura, to para wodna. Prędzej, czy później spadnie opad.
Skutki kwaśnych deszczy są bardzo destrukcyjne. Dla fauny, flory, ale równiez nie zostaja bez wływu na budynki i inne twory człwoieka. Zakwaszają glebę, niszczą lasy, rośliny, trują wodę w rzekach i ejziorach, skąd czerpią wodę zwierzęta. Kwaśny opad niszczy elewację budynków, a ich odremontowanie ze zniszczeń przez nie wywołanych kosztuje bajońskie sumy.
26 4 26